Strona glowna

Strona glowna

Polski Czerwony Krzyż, to jedna z wielu organizacji humanitarnych na świecie . W Polsce jest to najstarsza taka organizacja. Łączy się ona z Międzynarodowym Ruchem Czerwonego Krzyża oraz Czerwonego Półksiężyca.

Do głównych zadań Czerwonego Krzyża należy:

udzielanie pomocy w czasie klęsk i wojen,

pomoc socjalna,

Strona glowna

nauka udzielania pierwszej pomocy,

zabezpieczanie imprez masowych,

propagowanie idei honorowego krwiodawstwa,

rozpowszechnianie wiedzy i międzynarodowych konfliktach zbrojnych.

Wpis zawdzięczamy