Strona główna

Polski Czerwony Krzyż, to jedna z wielu organizacji humanitarnych na świecie . W Polsce jest to najstarsza taka organizacja. Łączy się ona z Międzynarodowym Ruchem Czerwonego Krzyża oraz Czerwonego Półksiężyca.

Do głównych zadań Czerwonego Krzyża należy:

  • udzielanie pomocy w czasie klęsk i wojen,
  • pomoc socjalna,
  • rozpowszechnianie wiedzy i międzynarodowych konfliktach zbrojnych,
  • propagowanie idei honorowego krwiodawstwa,

  • nauka udzielania pierwszej pomocy,
  • zabezpieczanie imprez masowych.