Zasady Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż jest jednym z wielu elementów Międzynarodowego Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, który kieruje się siedmioma zasadami bardzo dla nich istotnymi. Są to bardzo ważne zasady, które utrzymują Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża od wielu lat jako najważniejszą organizację humanitarną.

Humanitaryzm – organizacja jest zrodzona z chęci niesienia pomocy rannym na polu bitwy bez znaczenia, komu pomaga. Ważna jest idea niesienia pomocy, a nie po której stronie barykady jesteśmy. Organizacja podejmuje działania międzynarodowe, jak i krajowe, aby złagodzić cierpienie wszystkich ludzi niezależnie od ich pochodzenia. Chce chronić życie i zdrowie ludzi oraz zapewniać poszanowanie człowieka. Dąży do trwałego pokoju między wszystkimi narodami, do tolerancji i zrozumienia.

Bezstronność – członkowie Czerwonego Krzyża nie patrzą na narodowość, rasę, religię, pochodzenie, czy status społeczny osoby, której pomagają. Nie jest to dla https://www.miks-meble.pl/ nich ważne. Najważniejsze jest niesienie pomocy cierpiącym, potrzebującym, kierować się ich potrzebami.

Neutralność – Czerwony Krzyż powstrzymuje się uczestnictwa w działaniach zbrojnych, niezależnie na jakim tle one się dzieją – etnicznym, religijnym, ideologicznym, rasowym. Czerwony Krzyż pomaga ludziom, lecz nie miesza się w konflikt.

Niezależność – Czerwony Krzyż jest niezależny. Niezależny od władz publicznych kraju, w którym działa. Pomagają mu w ich działalności humanitarnej, lecz zgodnie z własnymi zasadami.

Dobrowolność – wolontariusz, pracownik lub ktokolwiek inny, kto pomaga, udziela się w Czerwonym Krzyżu robi to dobrowolnie i nie kieruje się chęciami osiągnięcia jakiś korzyści.

Jedność – w danym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża, które jest otwarte dla wszystkich i obejmuje swoją działalnością cały kraj.

Powszechność – stowarzyszenie ma jednakowe prawa i obowiążki, które są takie same na całym świecie.

Wpis zawdzięczamy