Zasady Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż jest jednym z wielu elementów Międzynarodowego Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, który kieruje się siedmioma zasadami bardzo dla nich istotnymi. Są to bardzo ważne zasady, które utrzymują Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża od wielu lat jako najważniejszą organizację humanitarną.

Humanitaryzm – organizacja jest zrodzona z chęci niesienia pomocy rannym na polu bitwy bez znaczenia, komu pomaga. Ważna jest idea niesienia pomocy, a nie po której stronie barykady jesteśmy. Organizacja podejmuje działania międzynarodowe, jak i krajowe, aby złagodzić cierpienie wszystkich ludzi niezależnie od ich pochodzenia. Chce chronić życie i zdrowie ludzi oraz zapewniać poszanowanie człowieka. Dąży do trwałego pokoju między wszystkimi narodami, do tolerancji i zrozumienia.

Bezstronność – członkowie Czerwonego Krzyża nie patrzą na narodowość, rasę, religię, pochodzenie, czy status społeczny osoby, której pomagają. Nie jest to dla nich ważne. Najważniejsze jest niesienie pomocy cierpiącym, potrzebującym, kierować się ich potrzebami.

Neutralność – Czerwony Krzyż powstrzymuje się uczestnictwa w działaniach zbrojnych, niezależnie na jakim tle one się dzieją – etnicznym, religijnym, ideologicznym, rasowym. Czerwony Krzyż pomaga ludziom, lecz nie miesza się w konflikt.

https://www.miks-meble.pl/ alignright" src="https://pck-poznan.org.pl/wp-content/uploads/sites/130/2022/10/zasady-czerwonego-krzyza_1-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" srcset="https://pck-poznan.org.pl/wp-content/uploads/sites/130/2022/10/zasady-czerwonego-krzyza_1-300x169.jpg 300w, https://pck-poznan.org.pl/wp-content/uploads/sites/130/2022/10/zasady-czerwonego-krzyza_1.jpg 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

Niezależność – Czerwony Krzyż jest niezależny. Niezależny od władz publicznych kraju, w którym działa. Pomagają mu w ich działalności humanitarnej, lecz zgodnie z własnymi zasadami.

Dobrowolność – wolontariusz, pracownik lub ktokolwiek inny, kto pomaga, udziela się w Czerwonym Krzyżu robi to dobrowolnie i nie kieruje się chęciami osiągnięcia jakiś korzyści.

Jedność – w danym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża, które jest otwarte dla wszystkich i obejmuje swoją działalnością cały kraj.

Powszechność – stowarzyszenie ma jednakowe prawa i obowiążki, które są takie same na całym świecie.

Wpis zawdzięczamy