Akademickie Kolo PCK

Akademickie Koło PCK jest ukierunkowane na młodzież akademicką i realizuje działalność według statutu PCK.

Wpis zawdzięczamy