Polski Czerwony Krzyż

Czerwony Krzyż w Polsce powstał po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Powstał on z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski, które połączyło wszystkie istniejące w Polsce organizacje kierujące się ideałami Czerwonego Krzyża. Po zatwierdzeniu statutu Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża jego pierwszym prezesem części do samochodów ciężarowych został Paweł Sapieha.

Do pierwszych zadań PCK należała pomoc rannym i chorym w czasie powstania wielkopolskiego oraz powstań ślakskich. Również w najbliższym czasie pomagali poszkodowanym w wyniku wojen, poszukiwali zaginionych, prowadzili zakłady lecznictwa, szkolili pielęgniarki i lekarzy.

W 1935 roku w ramach PCK w Łodzi powstaje Centralna Stacja uszczelka do moskitiery Wypadkowa z ośrodkiem przetaczania krwi, w kolejnym roku w Warszawie zostaje utworzony pierwszy Instytut Przetaczania i Konserwacji Krwi.

W czasie wojny Czerwony Krzyż nie tylko polski i nie tylko w Polsce pomagali poszkodowanym w wyniku działań wojennych.

Po II wojnie światowej ówczesne władze w Polsce pozbawiły PCK autonomii. Od tego momentu stowarzyszenie nie mogło prowadzić działalności z zakresie opiekuńczym i lekarskim. Państwo odebrało PCK majątek w postaci szpitali, prewentoriów, sanatoriów, izb zdrowia, przychodni lekarskich, przychodni dentystycznych, stacje pogotowia ratunkowego .

Wraz ze zmianą władzy oraz systemu w Polsce PCK przywrócono autonomię. Powstało wiele odłamów PCK:

Wpis zawdzięczamy