Klub Wiewiorki

Klub Wiewiórki działa w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Pierwszy taki klub powstał https://www.ast.pl/transportery-tasmowe,5464.html w 1965 roku. Jego celem jest kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych, popularyzacja zasad higieny jamy ustnej, wdrażanie przestrzegania zasad ochrony środowiska, kształtowanie postaw humanitarnych u dzieci zakresie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, nauczanie podstawowych zasad niesienie pierwszej pomocy.

Wpis zawdzięczamy