Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK jest drugim etapem po Klubie Wiewiórki.

Dotyczy on dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz młodzieży z gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Powstało ono dużo wcześniej http://www.fizjosport.krakow.pl/porady_lekarskie.html niż Klub Wiewiórki, bo już w 1921 roku. Aby założyć takie koło potrzeba 10 osób. Do jego założeń i zasad należy: pomoc potrzebującym uczniom, promowanie idei humanitaryzmu i Mikrofibra bezinteresownej pomocy oraz pracy na rzecz drugiego człowieka, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki zdrowotnej, opieka nad Klubem Wiewiórki. Bardzo ważną rolę w Szkolnym Kole PCK pełni jego opiekun, który jest najczęściej nauczycielem. Powinien on być animatorem Koła oraz osobą, która zachęci młodzież do współpracy.

Wpis zawdzięczamy